• sensei
 • junicks
 • cypher
 • kewagi
 • countsickness
 • odiousrex
 • fatcat
 • miraculix84
 • trupijad
 • Bilet
 • aufwiedersehen
 • NicTuPoMnie
 • robxcoxchcesz
 • TraumBane666
 • xrayboy
 • maison-interieur
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

10.000 images - 120 GB of data, to greate this 53 MP image of the solar chromosphere
Reposted fromfightling fightling viaseleneskin seleneskin
8061 17cf 500

trianglesaremyfav:

i wanna go here and sleep in a tent and wake up to the birds singing

Reposted fromlifeless lifeless viadivi divi
3123 290e 500
Reposted frommangoe mangoe viadivi divi

May 17 2019

9486 8c27 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viadivi divi
Reposted fromheima heima viadivi divi
Reposted fromshakeme shakeme viaLuukka Luukka
7901 ad82 500
Reposted fromtichga tichga viaLuukka Luukka
"Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć".
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Reposted fromFlau Flau viaiblameyou iblameyou
6147 adbe 500
Reposted fromtichga tichga viadivi divi
4506 5728 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapandoralane pandoralane
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viazabka zabka

May 13 2019

Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
7423 3318 500
Reposted frompastainmy pastainmy viaLuukka Luukka
9998 fbf1
Reposted fromfungi fungi viaLuukka Luukka
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLuukka Luukka
1369 d7e2
Reposted fromposzum poszum vialemisz lemisz
4870 cbd4
Reposted fromkarahippie karahippie
7831 3eb0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl